Rådgivning om udvikling

  • Rådgivning med fokus på værditilvækst ved udvikling af byggegrunde og ejendomme for eksisterende ejere eller fremtidige ejere af fast ejendom
  • Vi udarbejder udviklingsbudgetter på sagen, tegner skitseforslag og sørger for myndighedsbehandling i forbindelse med udvikling af grunde/ejendomme, herunder oplæg til nye lokalplaner, tillæg til lokalplaner samt ansøgning om ændret anvendelse
  • Søgning efter byggegrunde og ejendomme til udvikling for investorer

 

Måske ejer I en ejendom, som I ønsker gode idéer til, hvordan denne kan udvikles, udlejes eller sælges.

Ring 61313530 eller skriv til os på info@visao.dk med det samme for en indledende og uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe jer videre, så I opnår en værditilvækst for jeres ejendom.